Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Giá hợp lý - hiệu quả tối đa

BTL08 - Hệ thống bài thi tuyển dụng ( update )- 300.000 VND

0.1 Test mức độ phù hợp với nghề
0.3 Test to chat lanh dao
0.4 Test kha năng word exel
0.5 Test kha năng word exel
0.6 Test kha năng word exel
0.7 Test kha năng word exel

 

1. Vị trí đối ngoại
1. Test vi tri NV doi ngoai

 

2. Vị trí nhân sự
2.7 Vi tri nhan su - ngan hang quan doi
2.6 De thi NV LDTL
2.5 Bai thi vi tri nhan su
2.4 Test vi tri chuyen vien tuyen dung
2.3 PV vi tri nhan vien van phong
2.2 PV vi tri nhan su
2.1. Test vi tri NV nhan su

 

3. Vị trí Marketing
3.6 Marketing
3.5 Bai trac nghiem Nhan su Marketing
3.4 PV vi tri GD Marketing
3.3 PV vi tri nhan vien Marketing
3.2 Test Ban hang va Marketing
3.1 PV vi tri nhan vien Marketing

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Giá hợp lý - hiệu quả tối đa

4. Vị trí bán hàng
4.5 Pho phong kinh doanh
4.4 PV vi tri ban hang
4.3 PV vi tri quan ly ban hang
4.2 PV vi tri nhan vien ban hang
4.1 PV hoi dong vi tri quan ly ban hang

 

5. Vị trí kho và sản xuất
5. PV vi tri quan ly kho va san xuat

 

6. Vị trí lập trình viên ( IT )
6.3 De thi vi tri IT
6.2 Test vi tri lap trinh vien
6.1 PV vi tri web development

 

7.Vị trí tư vấn
7.0 PV vi tri nhan vien tu van
7.1 Test vi tri nhan vien tu van kinh doanh

 

8.Vị trí CEO
8.1 Test vi tri CEO

 

9.1 PV vi tri thu ky dieu hanh


10.1 PV vi tri hanh chinh


11.1 CV moi gioi chung khoan


12.1 PV Vi tri kiem toan
12.2 Test Vi tri kiem toan


13.1_PV_nghiep_vu_le_tan_khach_san

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Tầm phủ rộng - xuất hiện nhiều

Bai trac nghiem Nhan su Marketing
Cau_hoi_trac_nghiem_ve_Bao_ho_lao_dong
Cau_hoi_trac_nghiem_ve_Nhan_Su
Cau_hoi_trac_nghiem_ve_PR
CV moi gioi chung khoan

 

Các loại bẫy trong tuyển dụng ( new )
Các câu hỏi phỏng vấn không rõ ràng
Nghỉ giữa chừng
Khơi mào để UV nói ra các bí mật cá nhân
Làm ra vẻ thích nghe UV nói
Cố tình khiêu khích UV
Người phụ nữ nước ngoài ( vị trí lễ tân )
Tiếng chuông điện thoại
Tiếng gõ cửa ( Vị trí nghiên cứu thị trường )
PV giữa trưa ( Vị trí Giám đốc Marketing )
PV vấn lặp (vị trí nhân viên kinh doanh )
Người quen đã lâu
Ông già chặn đường ( Vị trí quan hệ công chúng và giao dịch khách hàng )
Gián điệp trà trộn ( Vị trí nhân viên Marketing )
Đứa trẻ tìm mẹ ( Vị trí giáo viên mầm non )

Đề thi tuyển dụng vào ngân hàng ( new )
De thi nghiep vu tin dung lienvietbank
De thi vao VP bank
Tin dung Eximbank
Bai tap NVNH
CacHamTrongExcel
De thi ngan hang
De_thi_tuyen_NHPTN

Các giải pháp nghiên cứu khác

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Liên hệ

Tel: (844) 668.20.224
Mr Cường: 0988 833 616
Email: [email protected]